Educació, esport i diversió!

Troba les millors activitats i educació per als teus fills i filles

Campus
ACTIVITATS ACADÈMIQUES
Campus
ACTIVITATS ACADÈMIQUES

SOBRE NOSALTRES

Som una empresa de gestió d’esdeveniments esportius, activitats extraescolars i propostes formatives, educatives i de lleure.

PER QUÈ NEIX AQUEST PROJECTE?

Tot seguit us presentem a Javi i Aleix, fundadors de Proactiva’t.

Javi és Graduat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, amb el Màster d’Educació; Professor d’Educació Física i actualment coordinador del FC Ascó.

Aleix és Mestre d’Educació Primària (Menció d’Educació Física), amb el Màster de Psicopedagogia; Actualment és coordinador/entrenador dels Atlètics Móra La Nova.

Aquest projecte neix amb la finalitat de fomentar activitats que ajudin a promoure el desenvolupament integral dels infants i joves emprant l’esport i d’altres propostes formatives i educatives com a eines per assolir aquest objectiu.

És en aquest context que, com a empresa amb finalitats socials, pretenem promoure de forma proactiva activitats que generin en la població més jove hàbits saludables i una millora del seu creixement físic i cognitiu.

Per fer això possible comptem amb un grup multidisciplinar d’educadors/es i professors/es especialistes que ens permeten respondre a les necessitats lúdiques, recreatives, acadèmiques, esportives, educatives, artístiques i intel·lectuals dels infants i joves.

Javi Dilla

Aleix Muñoz

EL NOSTRE EQUIP

Proactiva’t compta amb professionals que pertanyen a diferents àmbits de l’educació i de l’esport. Un grup multidisciplinar de professors, educadors i especialistes en entorns vinculats amb el treball amb nens/es. La nostra plantilla està formada per professionals molt implicats en els projectes de l’empresa i en la consecució d’uns mateixos objectius.

Des del nostre projecte som conscients de la importància de la nostra tasca amb els nens/es. Per aquest motiu, no només seleccionem bons professionals, sinó que, a més, tenim molt en compte tant la qualitat humana com el grau d’implicació en les activitats a desenvolupar.

  • Diplomats/des, graduats/des i/o llicenciats/des en educació.

  • Entrenadors/es titulats/des per cada disciplina esportiva a realitzar.

  • Tècnics/ques i monitors/es d’oci i temps lliure.

Objectius

Des de Proactiva’t entenem el creixement dels infants com un element global i és per aquest motiu totes les nostres activitats esportives, acadèmiques i de lleure estan focalitzades a fomentar el desenvolupament integral dels nens/es per tal que aquestes activitats els permetin un millor creixement personal.

Crear un marc de referència realitzant activitats de caire altament educatiu-esportiu i amb un personal responsable i experimentat.

Realitzar activitats que fomentin i afavoreixin la integració de diferents cultures, sexes i/o religions.

Fomentar l’automotivació personal, desenvolupant les capacitats artístiques i creatives de cada participant.

Consolidar conceptes, procediments i actituds que es treballen als centres esducatius al llarg del curs escolar com rutines de comportament, hàbits saludables, respecte a les normes…

Desenvolupar programes d’acord a la seva edat i en el qual els nens i nenes puguin gaudir mentre aprenen.

Aconseguir que els nens/es gaudeixin relacionant-se amb altres companys/es, gaudint de les activitats, participant i sentint-se protagonistes d’elles.

AMB QUI TREBALLEM?

A Proactiva’t treballem amb diferents estaments.

AJUNTAMENTS

Gestió de qualsevol activitat i/o esdeveniment esportiu/lúdic sol·licitat per ajuntaments.

AFA (ASSOCIACIONS DE FAMÍLIES D’ALUMNES)

Servei variat d’activitats extraescolars esportives, de reforç escolar o d’un caire més lúdic durant el curs.

ENTITATS ESPORTIVES

Realització de tecnificacions d’esports concrets. A més a més, aquestes tecnificacions són per posicions específiques.

ASSOCIACIONS

Oferim un servei variat d’activitats per associacions que pretenen promoure activitas lúdico-esportives per tothom.